Lễ hội xuân xứ Lạng. Ấn tượng ngày Hội xã Hải Yến – Lạng Sơn