“Chụp hơn 30 nhánh dân tộc Dao, xuyên suốt các bản làng của 6 tỉnh biên giới phía Bắc, Tây Nguyên và Trung du… Xin cám ơn bà con dân tộc đã luôn ủng hộ” 

NAG Nguyễn Sơn Tùng