Tháng Ba 10, 2023

Sắc màu TẦM PHJẢ

Tầm phjả là chiếc khăn mà người phụ nữ dân tộc Dao chỉ được đội hai lần trong đời, một lần vào ngày cưới và một lần nữa, vào khi đã lớn tuổi, trong nghi thức “kết tơ hồng” của đại lễ cấp sắc(từ bảy đèn trở lên) của đức phu nhân.PV : HOÀNG HƯƠNG-HVHNT Tỉnh LẠNG SƠN