Tháng Ba 6, 2023

Biểu tượng nghệ thuật của người Dao

Trang phục của người Dao sinh sống ở Mẫu Sơn(Lạng Sơn)

Link tạp chí: H238 – MAY 2022 – Heritage Vietnam Airlines