Xứ Lạng~Lạng Sơn là tỉnh địa đầu Tổ quốc, có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống. Bên cạnh những di tích, thắng cảnh nổi tiếng, văn hóa phi vật thể xứ Lạng cũng vô cùng phong phú, giàu sắc màu bản địa của các dân tộc anh em gắn bó chung sống, hòa hợp lâu đời. Lạng Sơn hiện có 7 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, gồm: Lễ hội đền Kỳ Cùng-Tả Phủ (thành phố Lạng Sơn); lễ hội Ná Nhèm, xã Trấn Yên (huyện Bắc Sơn); lễ hội Bùng Kham, xã Đại Đồng (huyện Tràng Định); lễ hội Trò Ngô làng Giàng, xã Yên Thịnh (huyện Hữu Lũng); lễ hội Phai Lừa, xã Hồng Phong (huyện Bình Gia); nghi lễ then và múa sư tử mèo của người Tày, Nùng./ và... Chợ phiên cũng là một nét văn hoá rất đặc sắc đó !

Published On: Tháng Ba 9, 2023Categories: