“Người H’mông phân chia thành 4 nhóm: H'mông Hoa (H'mông Lềnh), H’mông Đen (H’mông Đu), H’mông Xanh (H’mông Chua), H’mông Trắng (H’mông Đơ). Tuy có 4 nhóm H’mông khác nhau, nhưng về ngôn ngữ và văn hoá cơ bản giống nhau, sự khác nhau giữa các nhóm chủ yếu là dựa trên trang phục phụ nữ.”

Published On: Tháng Ba 11, 2023Categories: